http://vindenergi.dk
Hjem Udskriv side Download English version
Untitled DocumentDummy

Om Vindenergi Danmark

Bestyrelse

I henhold til vedtægternes §9 vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 7 medlemmer for en toårig periode, samt 2 suppleanter, der vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.

Valgbar er en personlig andelshaver eller en person, der møder med tegningsret for en andelshaver.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal fungere i overensstemmelse med sin forretningsorden samt føre protokol over de trufne beslutninger.


Bestyrelsesmedlemmer

 

Forretningsudvalg

Thorbjørn Rasmussen
Bestyrelsesformand

Henrik Johansen
Næstformand

Niels Mejlholm
Forretningsudvalg


Øvrige bestyrelse

Ole Ledet-Pedersen

Erik Abraham

Ulla Iversen

Jørgen Poulsen

Suppleanter

Kenneth Lund
1. suppleant

Christian Liebel
2. suppleant

Thorbjørn Rasmussen
Bestyrelsesformand

Mere kommer

Henrik Johansen
Næstformand

Vinterslevvej 67
8370 Hadsten

Tlf: 5761 7272
Tlf Privat: 8644 5227
Mobil: 2511 6168

E-mail:
henrik@johansen.mail.dk

 • Sammen med andre etableret 4 vindmøllelaug.

 • Medlem af bestyrelsen i 2 store vindmøllelaug med ca. 450 medlemmer.

 • Forsøger at varetage det folkelige engagement i elproduktion fra vindmøller.

 • Aktivt deltaget og været interesseret i det frie elmarked med indførsel af grøn strøm

 • Interesseret i vindkraft siden 1985.

Niels Mejlholm

Bakkegårdsvej 46A
9000 Aalborg

Tlf: 98 26 21 22
Tlf privat: 98 26 21 22
Mobil: 20 80 49 09

E-mail:
niels@mejlholm.com

 • Direktør og medejer af Dansk Vindenergi ApS (www.dansk-vindenergi.dk), der ejer og driver 39 vindmøller i Danmark mellem 150 kW og 2300 kW, med en samlet effekt på 27 MW.

 • Formand for Stenisenge Vindmøllepark og ejer af en 600 kW WindWorld mølle i parken.

 • Har arbejdet med vindmøller siden 1996 og har deltaget i bestyrelsesarbejde i Vindenergi Danmark Amba siden 2003.

Ole Ledet-Pedersen

Ringshøj 23
8382 Hinnerup


Tlf: 89 49 50 11
Tlf privat: 86 98 59 35
Mobil: 21 79 26 63

E-mail:
oleledet@rm.dk

 

Erik Abraham

Broagervej 7
8600 Silkeborg

Mobil: 2677 6644

E-mail:
erik@abraham.it

 

Ulla Iversen

Vesterbrogade 4A, 1 1620 København V

Tlf: 22 28 37 32

E-mail:

ulla@sebr.dk

Jørgen Poulsen

Holgersgade 1
7900 Nykøbing M

Tlf: 96 70 30 00

E-mail:
jp@worldwidewind.com

 • Har beskæftiget sig med vindkraft siden 1984 i bl. a. Danmark, Sverige, Estland, Polen,Tyskland, Italien og Spanien, dels udvikling og salg af vindmølleprojekter, dels drift af vindmøller.

 • Medejer og medlem af bestyrelsen i World Wide Wind A/S.

 • Medejer og medlem af bestyrelsen i Wind 1 A/S.

 • Medejer og medlem af bestyrelsen i Jysk Vindkraft A/S.

 • Medlem af bestyrelsen i Greentech Energy Systems A/S.

 • Medlem af bestyrelsen i Wiatropol International Sp. z.o.o., polsk vindmølle development selskab.

Kenneth Lund
1. suppleant

Mobil:

E-mail:

 

Christian Liebel
2. suppleant

 

Luk