http://vindenergi.dk
Hjem Udskriv side Download English version
Dummy

Om Vindenergi Danmark

Generalforsamling

Vindenergi Danmark's øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på et centralt sted i Danmark efter bestyrelsens afgørelse.

Indkaldelse med dagsorden skal ske pr. brev med mindst 21 dages og højst 42 dages varsel.

Hver andelshaver har én stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. deltagende, stemmeberettiget person.

Referater og beretninger findes til venstre i menuen!

Luk