Certifikater

Da selve elektriciteten ikke kan følges, bruges måleren på vindmøllen og måleren hos slutbrugeren til at bestemme henholdsvis produktion og forbrug. Beviset for at have forbrugt strømmen er den oprindelsesgaranti, der udstedes for hver MWh produceret på vindmøllen.

I Danmark udstedes alle oprindelsesgarantier af Energinet.dk i overensstemmelse med Europa Parlamentets VE-direktiv om fremme af vedvarende energi samt Klima- og Energiministeriets Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet.

Vindenergi Danmark sælger strøm på vegne af de danske vindmølleejere. Hvert år udbetales andelsselskabets overskud til vindmølleejerne og herved sikres købere af oprindelsesgarantier, at deres indkøb kommer vindmølleejerne til gode.