Vind fra nye vindmøller

Ved at købe oprindelsesgarantier fra nyopførte vindmøller bidrager køber til at skabe en efterspørgsel på et produkt med begrænset udbud og sikrer nye vindmølleprojekter en øget indtjening ved salg af det grønne element.

For nye vindmølleprojekter ligger de store udgifter tidligt i etablerings- og indkøbsfasen, og et tilsagn om køb af projektets oprindelsesgarantier tidligt i projektet kan sikre lidt luft i budgettet.

Kontakt Vindenergi Danmark ved interesse i indkøb af oprindelsesgarantier af minimum 10 GWh per år. Ved et mindre forbrug henviser vi til elhandelsselskaber med klimaprodukter på elpris.dk

Mere information om effekten af køb af oprindelsesgarantier kan findes hos Det økologiske Råd via nedenstående link