Det nordiske elmarked

Det danske elmarked er en integreret del af det nordiske elmarked. Handlen på engrosmarkedet for el foregår på den fælles nordiske elbørs, Nord Pool Spot, som muliggør handel mellem producenter og elhandlere.

Engrosmarkedet omfatter to markedspladser: day-ahead markedet, eller på dansk spotmarkedet, og intraday markedet, på dansk balancemarkedet. Disse to markeder er beskrevet yderligere på siderne herunder.

Foruden det fysiske elmarked kan strømmen handles finansielt på Nasdaq Commodities OMX. Vindenergi Danmark tilbyder en række finansielle produkter, der sikrer afregningsprisen for fremtidig produktion.