Balancemarkedet

Der opstår ubalancer, når den faktuelle produktion ikke matcher den indmeldte produktion. For vindmøller vil der altid opstå en ubalance og en omkostning herved.