Kvartalspulje

Vindenergi Danmark prissikrer hver dag en andel af det kommende kvartals produktion for de vindmølleejere, som er tilmeldt kvartalspulje. Kvartalspuljen sikrer en stabil afregning, der i hovedtræk følger markedets bevægelser på en fast pris for kvartalet.

Afdækningsstrategi

Systematikken med daglig afdækning i kvartalet inden levering, afspejler aktiviteten på købssiden af markedet, men der skeles ikke til daglige markedsbevægelser. Ligesom de faste priser er alle priser i kvartalspuljen konkurenceudsatte mellem de tre samhandelspartnere.

10 dage før kvartalets start er afregningsprisen endeligt fastlåst, og den meldes ud via e-mail til de vindmølleejere, der er tilmeldt Kvartalspulje.

Tilmelding og framelding

Tilmeldingen foregår i eHandel og kan gøres frem til starten af det kvartal, der ligger før det kvartal, der prissikres. Ønsker man eksempelvis at tilmelde sig kvartalspulje for 1. kvartal 2018 er sidste frist 30. september 2017.

Man kan tilmelde sig kvartalspuljen for en bestemt periode ved at vælge slutdato. Tilmelder man sig kvartalspuljen uden af vælge slutdato, er vindmøllen tilmeldt Kvartalspulje, indtil den aktivt frameldes. Man er således sikret en fast pris kvartal efter kvartal, indtil man aktivt framelder sig.

Framelding foregår ligesom tilmelding, i eHandel. Ønsker man at framelde sig Kvartalspulje fra 2. kvartal 2018, skal det senest gøres dagen før starten af 1. kvartal 2018 – altså den sidste handelsdag i 4. kvartal 2017.

Kvartalspulje og negative priser

Pr. 1. december 2009 indførte Nordpool risiko for negative spotpriser ned til -165 øre/kWh, og i november 2013 blev minimumsgrænsen ændret til -400 øre/kWh. Når man er på spotafregning, kan man derfor risikere, at der på afregningen kommer et fradrag for negative spotpriser. Dette kan undgås ved tilmelding til Kvartalspulje.

Afregning og pristillæg

Pristillæg udbetales af Energinet.dk. Bemærk dog, at pristillæg op til 10 øre/kWh altid er afhængig af afregningsmånedens spotpris, også når man er på Kvartalspulje. Fra Energinet.dk udbetales ud over pristillægget også balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh indtil vindmøllen er 20 år.

Tilbagekøb

Et tilbagekøb af kvartalspuljen vil oftest være relevant ved nedtagning af vindmøllen. Ved et salg af vindmøllen følger både prissikringen og balanceansvaret med til den nye ejer. Prisen på tilbagekøb af kvartalspulje stilles ved henvendelse til Vindenergi Danmark.

Volumenfleksibilitet

Der ydes fuld volumenfleksibilitet for afregning via Kvartalspulje. Det vil sige, at kvartalspuljeprisen gælder for samtlige kWh, vindmøllen leverer i den aftalte periode. Udsving i vindår og midlertidige stop er omfattet af denne volumenfleksibilitet.

Nedtagning af vindmøllen er dog ikke omfattet af volumenfleksibilitet. Er Kvartalspuljen ikke tilbagekøbt på nedtagningstidspunktet, så vindmøllen afregnes spot på dette tidspunkt, vil Kvartalspulje automatisk blive tilbagekøbt af Vindenergi Danmark og differencen afregnet/faktureret vindmølleejeren.