Hvad tilbyder Vindenergi Danmark?

Årsrapport 2018


Vindenergi Danmark amba

Faste priser på fremtidig elproduktion med fuld konkurrence fra flere samhandelspartnere.

Mange års erfaring i rådgivning og produktudvikling til danske vindmølleejere.

Selvbetjening med afregningsoverblik til dig eller 3. part.

Medejerskab, indflydelse og andel i det årlige overskud.

Dansk vind-vind situation 2018


Kampagne fra Vindenergi Danmark

Læs mere her