Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Priser i konkurrence Delvis afdækning Delvis afdækning - sådan gør du Fastpris og balanceomkostninger Afregning af pristillæg Volumenfleksibilitet Fastpris og negative priser Tilbagekøb
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Senior Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk

Fastpris

En fastprisaftale sikrer vindmølleejeren en fast aftalt afregningspris i en afgrænset periode uanset markedets bevægelser, mængden af vind, eller månedens spotpris. Den udbudte fastpris afhænger af det generelle prisniveau og ændres hver dag. Foretag handel og se priser på selvbetjeningsportalen.

Priser i konkurrence

Vindenergi Danmarks samhandelspartnere er i konkurrence om at sælge strømmen fra vores andelshaveres vindmøller. Alle hverdage stiller vores samhandelspartnere faste priser på udvalgte perioder, og den bedste pris per periode vises i Vindenergi Danmarks eHandel på selvbetjeningsportalen.

Undtagelsen til ovenstående er fastpriser med mindre end en måned til levering, som ikke kan konkurrenceudsættes på grund af regler for balanceansvar. Produktionen for vindmøllerne hos Vindenergi Danmark balanceres af vores samhandelspartnere. På grund af regler for skifte af balanceansvarlig kan et skifte fra én samhandelspartner til en anden tage op til en måned, hvorfor priser med mindre end 1 måned til levering ikke er konkurrenceudsat.

Dagens bedste priser udsendes i den daglige prismail sammen med den daglige markedskommentar. Tilmeld dig dagens priser på selvbetjeningsportalen.

Delvis afdækning

En fastprisaftale hos Vindenergi Danmark kan opdeles i flere handler for at sprede risikoen og for at øge chancen for at ramme de højeste priser. En fremtidig fastprisaftale kan maksimalt deles i fire handler af minimum 250 kW effekt pr. handel. Eksempelvis kan en 600 kW vindmølle indgå 2 handler af 50%, mens en 1000 kW vindmølle kan indgå fire handler af 25%. Er vindmøllen mindre end 500 kW, kan kun en handel per periode gennemføres.

Ved delvis afdækning på 50% ved leveringstidspunktet vil afregningsprisen være gennemsnittet af den faste pris og afregningsmånedens spotpris.

OBS! Laver man en delvis afdækning, kan resten af produktionen kun prissikres ved samme samhandelspartner, og konkurrencefordelen er derfor sat ude af spil. Forskellen mellem priserne er dog oftest større fra uge til uge, end den er mellem samhandelspartnerne på samme dag.

Generelt anbefaler Vindenergi Danmark at fokusere på en periode (f.eks. år eller kvartal), når delvis afdækning benyttes. Markeds- og systemmæssigt kan forskellige perioder godt håndteres, men Vindenergi Danmarks forretningsregler kan betyde, at konkurrencen er sat unødigt ud af spil. Læs mere herunder.

Den samhandelspartner, som med højeste pris laver første delvise handel med vindmøllen, vinder balanceansvaret for perioden. Ved ny delafdækning indeholdende den handlede periode ses nu kun priser fra samme balanceansvarlige. Normalt er dette ikke et problem, da de balanceansvarlige sjældent ændrer holdning til en aktiv periode, men blot justerer op og ned med markedet. Problemet opstår, hvis man, efter at have lavet en kort prissikring på f.eks. 50% af 1. kvartal, vælger at indgå 50 % af en årskontrakt. I det tilfælde ses kun priser fra den balanceansvarlige, som man har en delaftale med, da denne er garanteret balanceansvaret for 1. kvartal.

Vindenergi Danmark anbefaler primært at benytte kvartalsafdækning til delvis afdækning. I ovenstående eksempel kan årskontrakten laves ved at indgå delaftaler på alle kvartaler for at sikre sig konkurrenceudsatte priser.

Delvis afdækning - sådan gør du

Ønskes en delvis afdækning, vælges perioden som enhver anden handel. Når perioden er valgt, vælges afdækningsprocenten ved at klikke på eller trække i den blå 'slider' som vises øverst på siden.

Ved første delvise handel vælges den procent, man ønsker prissikret (f.eks. 50%). Ved næste delvise handel skal man igen vælge den totale del, man ønsker prissikret. Har man allerede handlet 50% tidligere, skal man nu vælge, om man vil være 75% eller 100% afdækket.

Fastpris og balanceomkostninger

Som standard afregner Vindenergi Danmark variable månedlige balanceomkostninger, men balanceomkostningen kan fastlåses sammen med en fastprisaftale. Fastpris fradrages derudover omkostninger til nettarif, producentbidrag og administration.

Afregning af pristillæg

Pristillæg udbetales af Energistyrelsen i henhold til gældende støtteordninger. Nogle pristillæg vil variere, da tillægget vil afhænge af afregningsmånedens spotpris. Tillæg til markedsprisen er uden tilknytning til Vindenergi Danmark. Derfor vil eventuelle tillæg, man er berettiget til, fortsat være gældende uanset valg af produkt og det tilhørende prisniveau.

Fastlåses der gennem kvartalspulje eller fastpris til f.eks. 29 øre/kWh, mens spotprisen afregnes til 26 øre/kWh, gives tillægget ud fra sidstnævnte og resulterer i 10 øre/kWh. Tilsvarende resulterer tillægget i 1 øre/kWh, hvis spotprisen afregnes til 35 øre/kWh, uanset at der er indgået en prisaftale til 29 øre/kWh.

Oversigt over gældende støtteordninger findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Volumenfleksibilitet

Der ydes fuld volumenfleksibilitet for afregning på Fastpris. Det vil sige, at den aftalte fastpris gælder for samtlige kWh, vindmøllen leverer i den aftalte periode. Udsving i vindår og midlertidige stop er omfattet af denne volumenfleksibilitet.

Nedtagning af vindmøllen er ikke omfattet af volumenfleksibilitet. Er en aftale om Fastpris (herunder også kvartalspulje og porteføljeaftale) ikke tilbagekøbt på nedtagningstidspunktet, vil aftalen automatisk blive tilbagekøbt af Vindenergi Danmark, og differencen afregnet/faktureret vindmølleejeren.

Fastpris og negative priser

Alle fastprisaftaler hos Vindenergi Danmark sikrer vindmølleejeren mod fradrag i prisen som resultat af negative spotpriser.

Tilbagekøb

Fastpris kan til enhver tid tilbagekøbes, såfremt dette ønskes. Findes den ønskede tilbagekøbsperiode ikke i eHandel på selvbetjeningsportalen, stilles prisen ved henvendelse.

Læs mere om tilbagekøb på siden herunder.