Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Sådan behandler vi dine persondata


Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med andels- eller kundeforholdet med Vindenergi Danmark

Vindenergi Danmark amba (herefter benævnt "VEDK") har registreret personoplysninger om dig, såfremt du er tilknyttet et selskab/forening/myndighed/organisation/enkeltmandsvirksomhed/privatperson, der er andelshaver eller kunde hos VEDK. I denne sammenhæng er vi forpligtet til at give dig en række informationer om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

VEDK er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, og kan kontaktes via info@vindenergi.dk eller på tlf. 76 32 19 19.
Vi behandler som udgangspunkt ikke personfølsomme oplysninger om dig, men derimod kun oplysninger der betragtes som almindelige. Formålet med behandlingen af disse oplysninger, indbefatter:

 • Administration af kunde- / andelsforholdet samt opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser overfor dig, så længe du er kunde, andelshaver, eller på anden vis tilknyttet en virksomhed der er kunde eller andelshaver.
 • Overholdelse af relevant lovgivning på området, herunder blandt andet bogføringsloven.
 • Opbevaring i dokumentationsøjemed efter endt andels- / kundeforhold.

 • Retsgrundlaget for behandlingen, er de aftaler og kontrakter der er indgået mellem dig og VEDK, ifm. varetagelse af dine interesser og salg af strøm på elmarkedet. Såfremt du ikke er kunde eller andelshaver, men en person tilknyttet et selskab/forening/myndighed/organisation/enkeltmandsvirksomhed/privatperson, er retsgrundlaget for behandlingen, VEDK's legitime interesse i at forebygge svindel, samt varetagelse af kunde- / andelsforholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

  Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor kunde- eller andelsforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retslig konflikt med en andelshaver, kunde eller person tilknyttet en virksomhed, der er andelshaver eller kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans. Såfremt det er påkrævet efter gældende ret, herunder forpligtelser efter udenlandsk ret, kan oplysningerne dog opbevares i længere tid. Som udgangspunkt, opbevarer vi dog kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål med behandlingen.

  Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. VEDK benytter dog databehandlere til opbevaring og behandling af dine oplysninger, der derigennem kan få adgang til dine oplysninger. Disse tredjeparter behandler udelukkende oplysningerne på VEDK's vegne, og må ikke anvende dem til egne formål. Ligeledes vælges der kun databehandlere i EU, eller i lande, som kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse, jf. nedenfor.

  VEDK har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbrugt eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Dette indbefatter, men er ikke begrænset til:

 • Sikker krypteret forbindelse mellem dig og Vindenergi Danmarks selvbetjeningsportal.
 • 2-faktor login for alle administratorer med adgang til dine informationer.
 • Regelmæssig revision af Vindenergi Danmarks sikkerhed og processer.
 • Dine rettigheder

  VEDK anvender som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for behandling af dine personoplysninger. I tilfælde hvor et behandlingsgrundlag beror på et samtykke, har du dog til en hver tid ret til at trække dette tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, vi allerede har foretaget, som var baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

  Efter reglerne i persondataforordningen, har man som registreret følgende rettigheder overfor VEDK:

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger vi har og behandler om dig.

  Ret til berigtelse (rettelse)

  Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger forkerte eller misvisende oplysninger om dig.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod VEDK's behandling af dine personoplysninger.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  Såfremt du er en kontaktperson relateret til et selskab/forening/myndighed/organisation/enkeltmandsvirksomhed/privatperson, der er kunde hos VEDK, vil det være en stor hjælp, hvis du delte denne skrivelse til andre relevante kontaktpersoner og organisationens reelle ejere, som allerede har eller i fremtiden kunne tænkes at have kontakt med VEDK.

  Skulle du mene, at behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os. Hvis du efterfølgende er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.