Juni måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

NordPool Afregnede spotpriser

Det fysiske spotmarked

NordPool

Det danske elmarked er en integreret del af det fælles nordiske elmarked, der er kendetegnet ved en stor andel energiproduktion fra vind- og vandkraft. Handel med strøm foregår på den fælles nordiske elbørs NordPool Spot.

På NordPool Spot fastsættes spotprisen hver dag for det kommende døgn, time for time, på baggrund af udbud og efterspørgsel. Den pris der opnås her, kaldes systemprisen og vil i tilfælde af fri kapacitet på kabelforbindelserne være gældende i alle Nordens prisområder. Kablerne har dog begrænset kapacitet, og derfor kan efterspørgsel i et område ikke altid dækkes af produktion i et andet område. Dette giver prisforskel mellem områder, som kaldes områdepristillæg. Vest- og Østdanmark afregnes separat, da priserne, på grund af udbud og efterspørgsel, varierer mellem de to områder.

Se Vindenergi Danmarks afregnede spotpriser og forventning til kommende måneds afregningspris på selvbetjeningsportalen under Marked. Følg dagens spotpris på Nordpool Spot ved brug af link herunder.

Afregnede spotpriser

Vindenergi Danmark afregner hver måned vindspotprisen for de vindmøller, som ikke har indgået prissikringsaftale. Se historiske afregningspriser og forventninger til indeværende måneds vindspotpris på selvbetjeningsportalen under marked.