Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Prissikring med baseload i Vindenergi Danmark Kvartalspulje Baseload Vindprofil
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Senior Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk

Baseload

Prissikring med baseload i Vindenergi Danmark

Når du handler (profileret) Baseload hos Vindenergi Danmark, prissikrer du dig mod udsving i markedsprisen, men til forskel fra Fastpris, er Baseload en prissikring, der ved tidspunktet for prissikring tager udgangspunkt i vindmøllens beregnede forventede produktionsmængde på timebasis og ikke for den reelle produktion, din vindmølle leverer.

Det vil sige, når vindmøllens produktion skal afregnes, gennemgår vi, hvordan vindmøllen reelt har produceret i forhold til den beregnede forventede produktionsmængde time for time. For de timer, hvor vindmøllen har produceret mere end forventet, afregnes du din Baseload-pris for den forventede produktion, og spotpris for den overskydende del. Modsat afregnes du forskellen mellem timens spotpris og din Baseload-pris for de timer, hvor der er produceret mindre end den forventede produktionsmængde.

Begge scenarier kan resultere i en positiv eller negativ difference-påvirkning af den handlede Baseload-pris. Men da vindmøller ofte producerer mere på samme tid med alle andre (dvs. når vinden blæser), er det også ofte i disse timer, prisen er lavest. Denne negative difference påvirkning kaldes ”vindprofil”, hvilket betyder, at der vil optræde et fradrag til den handlede pris, når der afregnes. Dette fradrag kan sammenlignes med den forskel, der i dag ses mellem Baseload-pris og Fastpris. Læs mere om vindprofil herunder.

Ved valg af Baseload-afdækning, kan du maximalt afdække 75% (anbefalet: 50%), og du bør lade resten forblive uafdækket til spotafregning. Når du handler Baseload, er det en fordel at benytte spotafregning for den uafdækkede andel og ikke Fastpris. Kombinationen af Baseload og spot-afregning er en fordel ved stigende priser, da spotprisen er højere ved eksempelvis lav produktion, og kan dermed give en indtægt til den negative effekt på Baseload-afdækningen i samme situationer.

Med handel i Baseload, handles der uden den forsikring for volumen- og profilomkostninger, der ligger i en Fastpris. Derved sparer man den del af prisforskellen, der tages til ”forsikringspræmien” ved Fastpriser. Afregningsprisen ved Baseload-handel kan, som gennemsnit over 12-18 mdr., give et bedre afkast, end det man i samme periode nu kan afdække til Fastpris. I denne periode kan afregningsprisen ved Baseload-handel svinge meget fra måned til måned, hvilket skal tages med i betragtning, inden man beslutter sig for en afdæknings-strategi med Fastpris eller Baseload.

Hvis vindmøllen ikke producerer, f.eks. grundet service, nedbrud eller skrotning, i den periode, du har afdækket med Baseload, opfylder vindmøllen ikke den finansielle kontrakt, der er indgået. Det betyder, at de timer vindmøllen står stille, afregnes du forskellen mellem timens spotpris og din Baseload-pris. Prissikring i Baseload har således ingen volumenfleksibilitet. Ønsker man at være forsikret mod udsving i vindmøllens produktionsmængder, anbefales det at prissikre med Fastpris.

Kvartalspulje Baseload

Med en tilmelding i Kvartalspulje Baseload sikres du mod udsving i markedsprisen, men til forskel fra den almindelige Kvartalspulje, der baserer sig på Fastprissikring, er Kvartalspulje Baseload en prissikring, der tager udgangspunkt i din vindmølles beregnede forventede produktionsmængde på timebasis.

På samme vis som med individuel afdækning i Baseload (profileret), vil det sige at, når vindmøllens produktion skal afregnes, gennemgås vindmøllens reelle produktion i forhold til den beregnede forventede produktionsmængde time for time. Når din vindmølle ligger i en pulje af flere vindmøller i Kvartalspulje Baseload, betyder det, at alle vindmøller i puljen gennemgås, før den endelig afregning kan laves. For de timer, hvor vindmøllerne har produceret mere end forventet, afregnes du den handlede Baseload-pris for den forventede produktion, og spotpris for den overskydende del. Modsat afregnes du forskellen mellem timens spotpris og Baseload-prisen for de timer, hvor der er produceret mindre end den forventede produktionsmængde.

Hvis din vindmølle i Kvartalspulje Baseload ikke producerer, f.eks. grundet service, nedbrud eller skrotning, opfyldes den finansielle kontrakt om levering af vindmøllestrøm ikke. Det betyder, at de timer vindmøllen står stille, afregnes vindmøllen forskellen mellem timens spotpris og Kvartalspulje Baseload-prisen for den pågældende periode. Prissikring i Kvartalspulje Baseload har således ingen volumenfleksibilitet. Ønsker man at være forsikret mod udsving i vindmøllens produktionsmængder, anbefales det at prissikre med Fastpris eller via (alm.) Kvartalspulje.

Kvartalspulje Baseload afdækker dagligt en andel af det kommende kvartals produktion på Baseload-priser.

Vindprofil

En stigende andel af vindenergi i Norden og Tyskland, har de seneste år givet anledning til en stigende forskel mellem den gennemsnitlige strømpris og den gennemsnitlige strømpris for vindmøllens timebasserede produktion (vindvægtet strømpris eller vindspot-prisen). Denne forskel kaldes ”Vindprofil” og er således et fradrag fra den almindelige spotpris på Nordpool, og vindspot-prisen.

I grafen til højre ses, hvordan vindprofilen har udviklet sig støt stigende over tid.

Det stigende fradrag for vindprofilen har gjort fastprisproduktet dyrere at prissætte, og Baseload kan være det rette produkt for vindmølleejere, som ikke ønsker at tilkøbe denne forsikring.