NYT NYHEDSBREV FOR NOVEMBER TILGÆNGELIGT

Læs det på selvbetjeningen

Indhold:

Prissikring med baseload i Vindenergi Danmark Kvartalspulje baseload - lanceret april 2021 Vindprofil
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk

Baseload

Prissikring med baseload i Vindenergi Danmark

Når du handler Baseload i Vindenergi Danmark prissikrer du dig mod udsving i markedsprisen, men til forskel fra Fastpris, er Baseload en prissikring, der tager udgangspunkt i den beregnede forventede produktionsmængde for din vindmølle på timebasis i stedet for den reelle produktion din vindmølle leverer.

Producerer din vindmølle mere end forventet hver time, afregnes du spot for den overskydende del. Til gengæld, hvis du producerer mindre i en time end forventet, afregnes du forskellen mellem timens spotpris og din handlede pris.

Begge kan betyde en positiv eller negativ difference-påvirkning af den handlede pris. Men da vindmøller ofte leverer mere produktion samtidig med alle andre (når vinden blæser), er det også ofte i de timer prisen er lavest. Denne negative difference påvirkning kaldes ”vindprofil”, hvilket betyder, at der vil optræde et fradrag til den handlede pris, når der afregnes.

Dette fradrag kan sammenlignes med den forskel der i dag ses mellem baseloadpris og fastpris eller spot og ”vind-spot” på Nordpool.

Vindenergi Danmark anbefaler afdækning af maksimalt 75% i profileret baseload og resten i spot, hvis man ønsker at reducere risikoen for negativ månedlig afregning.

Kvartalspulje baseload - lanceret april 2021

Du sikres med tilmelding i Kvartalspulje baseload mod udsving i markedsprisen, men til forskel fra den almindelige Kvartalspulje, der baserer sig på Fastprissikring, er Kvartalspulje baseload en prissikring, der tager udgangspunkt i den beregnede forventede produktionsmængde for din vindmølle på timebasis.

Producerer din vindmølle mere end forventet hver time, afregnes du spot for den overskydende del. Til gengæld, hvis du producerer mindre i en time end forventet, afregnes du forskellen mellem timens spotpris og din handlede pris.

Kvartalspulje baseload er dermed en ny mulighed for at den enkelte vindmølle kan deltage i et set-up, der tager det bedste fra den eksisterende kvartalspulje og kombinerer med det bedste fra porteføljeforvaltningen.

Kvartalspulje baseload afdækker ligesom Kvartalspulje alle handelsdage en andel af det kommende kvartals produktion.

Vindprofil

En stigende andel af vindenergi i Norden og Tyskland, har de seneste år givet anledning til en stigende forskel mellem den gennemsnitlige strømpris og strømprisen ved vindvægtede produktion. Denne forskel kaldes ”Vindprofil” og giver et fradrag fra den almindelige spotpris på Nordpool, og det vi kender som vindspot-prisen.

I grafen til højre ses hvordan vindprofilen har udviklet sig støt stigende over tid.

Det stigende fradrag for vindprofilen har gjort fastprisproduktet dyrere at prissætte, og baseload kan være det rette produkt for vindmølleejere, som ikke ønsker at tilkøbe denne forsikring.