Juni måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Hvorfor tilbagekøbe en aftale Hvordan foretages tilbagekøb Tilbagekøb af delvise afdækninger Hvordan afregnes tilbagekøb Afregning ved nedtagning af mølle og ved udmeldelse
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Senior Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk

Tilbagekøb

Alle fastprisaftaler, der endnu ikke er 'gået i levering', kan tilbagekøbes i selvbetjeningsportalen. Sælges en vindmølle med fastprisaftale, skal denne ikke tilbagekøbes, da fastprisaftaler følger vindmøllen til den nye ejer.

Er markedet faldet siden indgåelse af en fastprisaftale, kan aftalen tilbagekøbes til en lavere pris, og den positive difference tilføjes den månedlige afregning, så længe prissikringen er gældende. Modsat kan vindmølleejere også tilbagekøbe en prissikring i et stigende marked, og den negative difference vil blive fratrukket afregningen.

Hvorfor tilbagekøbe en aftale

Tilbagekøb skal benyttes ved nedtagelse af en vindmølle, men kan også benyttes af vindmølleejere, som ønsker at spekulere i markedsudsving.

Tilbagekøb kan anvendes spekulativt i et faldende marked, således at en prisaftale tilbagekøbes til en lavere pris, end den oprindelig er indgået til. Tilbagekøb er fordelagtig, hvis prisfaldet betragtes som midlertidigt, og det vurderes, at der opnås en samlet set højere afregning ved indgåelse af ny prisaftale på et senere tidspunkt eller ved afregning på spotpris. Modsat kan en prisaftale også tilbagekøbes til en højere pris, hvis det vurderes, at markedet fortsat er stigende, og det umiddelbare tab genvindes ved en ny prissikring på højere priser.

Hvordan foretages tilbagekøb

Tilbagekøb foretages som udgangspunkt på samme måde som en prissikring i selvbetjening. Der stilles dagligt priser fra vores samhandelspartnere på en række perioder. Ønskes et tilbagekøb på en periode, som ikke er tilgængelig på selvbetjeningsportalen, kan der rettes henvendelse til Vindenergi Danmark.

Tilbagekøbet foretages hos den samhandelspartner, hvor aftalen er indgået, og der er derfor ikke konkurrence mellem samhandelspartnerne på tilbagekøb.

Tilbagekøb af delvise afdækninger

Har man prissikret via delvise afdækninger, skal et tilbagekøb foretages i samme størrelser, da de fremgår som enkeltstående aftaler. Eksempelvis skal en fastprisaftale på 100% via to fastprisaftaler på 50% også tilbagekøbes af to gange 50%.

Hvordan afregnes tilbagekøb

Med tilbagekøb af en prisaftale får vindmølleejeren en differenceafregning hver måned i hele den periode tilbagekøbet dækker. Foruden tilbagekøbet afregnes vindmølleejeren spotpris eller ny prissikring, hvis der indgås aftale herom.

De enkelte måneder differenceafregnes forskellen mellem den oprindeligt indgåede aftalepris og tilbagekøbsprisen på basis af en produktion, der svarer til den enkelte månedsandel af den forventede årsproduktion, som den oprindelige aftale blev lavet på. Den prissikrede årsproduktion fremgår af den oprindelige bekræftelse af prisaftalen.

Det er muligt at tilbagekøbe en delvis periode af den indgåede aftale. Eksempelvis kan 4. kvartal 2020 tilbagekøbes ved prissikring af hele året 2020, også selv om handlen 'er gået i levering'.

Ved tilbagekøb af delvise handler skal tilbagekøb foretages af hver delvis handel. Er eksempelvis 4. kvartal afdækket på 2 delvise handler af 50% skal der foretages 2 tilbagekøb.

Afregning ved nedtagning af mølle og ved udmeldelse

Er en aftale om Fastpris (inklusive Kvartalspulje og Porteføljeaftale) ikke tilbagekøbt på nedtagningstidspunktet, vil aftalen automatisk blive tilbagekøbt af Vindenergi Danmark, og differencen afregnet/faktureret vindmølleejeren.

Hvis man har tilbagekøbt en prissikringsaftale, og derefter før udløbet af tilbagekøbsaftalen opsiger elsalgskontrakten eller udmelder sig af Vindenergi Danmark, vil differencen blive afregnet/faktureret vindmølleejeren. Hvis differenceafregningen er i vindmølleejerens favør udbetales den løbende hver måned, indtil kontrakternes ophør. Hvis differenceafregningen er i Vindenergi Danmarks favør, opkræves hele beløbet ved udmeldelsen/opsigelsen af elsalgskontrakten.