Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Afregning af Produktion Spot Fastpris Kvartalspulje Porteføljeforvaltning (For parker større end 6 MW) Regulerkraft Andel i Vindenergi Danmark og overskud Rapportering, netværk, service og indflydelse
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Senior Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk
Indgå aftale om elsalg

Fordele ved Vindenergi Danmark

Ønsker du at lære mere om Vindenergi Danmark, og hvad vi kan tilbyde dig som andelshaver? Læs mere herunder. Kontakt os gerne, hvis der er ønske om uddybelse.

Afregning af Produktion

Vindenergi Danmark er et uafhængigt el-handelsselskab, som varetager vindmølleejernes økonomiske interesser i el-markedet. I den forbindelse, er den primære opgave overfor mølleejeren, at sikre betalingen for den produktion, som vindmøllerne genererer.

Der er 4 forskellige måder, hvorpå afregningen kan behandles, og hver metode har sin egen fordel. Som vindmølleejer bør man derfor overveje de nedenstående muligheder og vælge den metode, der bedst opfylder det individuelle behov.

Spot

Hvis intet andet aftales, modtager vindmølleejerne afregning jævnfør spotprisen. Spotprisen ændrer sig time for time afhængigt af udbud og efterspørgsel på strøm. Når måneden er omme, opgør Vindenergi Danmark produktionen og indtjeningen time for time. Høj produktion i timer med lave spotpriser og lav produktion i timer med høje spotpriser giver anledning til en afvigelse fra den spotpris, som findes på Nord Pool.

Resultatet af opgørelsen kaldes den vægtede spotpris, og er det, som vindmølleejeren vil blive betalt. På selvbetjeningen kan man altid se, hvad sidste måned blev afregnet til, og hvad forventningerne er til den kommende måned.

Fordele & Ulemper
Fordelen ved spot er, at man altid får markedsprisen for den produktion, der bliver genereret. Ulempen er, at spotprisen kan svinge meget. Dette kan give anledning til adskillige vanskeligheder; Sikkerhedsstillelse i bank, budgettering om indtjening i virksomhed, beslutninger om mølleskrot/møllereparation.

Fastpris

Ovenstående ulemper for spotprisen har givet anledning til, at Vindenergi Danmark har udviklet andre metoder for afregning. Den første heriblandt er fastpris/prissikring.

Kort fortalt kan man alle hverdage mellem 14:00 og 15:15 se priserne for forskellige produktionsperioder. Disse priser stilles af vores samarbejdspartnere og er handlebare. Det betyder, at man kan frasige sig spotafregning og i stedet blive afregnet til en pris, som aftales på forhånd.

Afhængigt af behov kan man aftale denne pris for en længere eller kortere periode.

Fordele & Ulemper
Fordelen ved prissikring er, at indtjeningen for den prissikret periode nu kun vil variere som følge af variation i produktionen og ikke som følge af variation i strømprisen. Ulempen er, at denne sikring som udgangspunkt har en pris, som samarbejdspartnerne tager sig betalt, for at påtage sig risikoen for udsving i strømprisen.

Kvartalspulje

Priserne på fastprisaftalerne bevæger sig i tæt sammenhæng med det finansielle el-marked. Udsving i globale tendenser, markedsforventninger, råvarepriser og priser i de omkringliggende el-markeder (Norden & Tyskland), resulterer i tilsvarende udsving i priserne for prissikring i vores selvbetjening. Dette giver anledning til en naturlig risiko for at handle på en tilfældig dårlig dag, hvis ikke man følger markedet dagligt.

For at mindske denne risiko kan man tilmelde sig kvartalspulje. Når man er tilmeldt kvartalspuljen, vil der automatisk blive sikret en lille andel af produktionen for næstkommende kvartal til dagens pris. På den måde får man samme fordele som ved fastpris, blot helt automatisk og uden selv at skulle tage løbende stilling til markedets priser.

Fordele & Ulemper
Kort fortalt er fordelene og ulemperne de samme som for fastpris. Processen er blot automatiseret og derved med mindre risiko for at lave en tilfældig dårlig handel, men også uden sandsynlighed for at lave en exceptionel god handel.

Porteføljeforvaltning (For parker større end 6 MW)

Har man en større portefølje af vindmøller, kan behovet for prissikring være indlysende, men opgaven kan være overvældende. Dette kan give anledning til et ønske om at overlade opgaven til professionelle, der følger markedet tæt. Hos Vindenergi Danmark tilbyder vi netop dette.

Fordele & Ulemper
Hos Vindenergi Danmarks porteføljeforvaltning fokuseres der på risikospredning og porteføljeoptimering. Ved brug af udvidede oplysninger om vindmøllerne dannes der grundlag for optimering af salg og tilpasning af risiko. Der kan tages hensyn til udvidede ønsker, og der tilbydes månedlig rapportering og benchmarking. Prisen for forvaltning er 0,1 øre/kWh.

Foruden ovenstående fordelagtige udvidede afregningsmuligheder, tilbyder Vindenergi Danmark også en række andre ydelser til fordel for andelshaveren.

Regulerkraft

Elmarkedet skal altid være i balance mellem produktion og forbrug. For at skabe balance handles der hver dag i balancemarkedet, også kaldet Intraday markedet. Intraday markedet benytter prissignaler til at motivere udbydere og aftagere af strøm til at øge eller reducere udbud eller efterspørgsel (op- eller nedregulering).

For at minimere timer med negative priser og samtidig profitere af tendenser på markedet, tilbyder Vindenergi Danmark at standse vindmøller gennem vindmøllernes indbyggede software.

Andel i Vindenergi Danmark og overskud

Udover de direkte ydelser, får man som andelshaver del i Vindenergi Danmark og dets overskud. For 2023 lød dette overskud på 4,3 øre/kWh og siden selskabet blev stiftet i 1999 er andelskapitalen blevet forrentet fra DKK 5,00 til DKK 23,30 anno 2023.

I årsrapporten gøres der rede for selskabets økonomi, beslutninger, relevante nøgletal, samt tendenser for både el-markedet og vindmøllestatistikker.

Rapportering, netværk, service og indflydelse

Nyhedsbrev & Markedskommentar
Hver måned skrives Vindenergi Danmarks månedsbrev, som er eksklusivt tilgængeligt for vores andelshavere på selvbetjening. Heri bliver man opdateret på måneden, der er gået, priserne og markedstendenserne. Ved tilmelding kan man også blive dagligt opdateret med priser og en markedskommentar om el-markedets tendenser og øvrige prissættende faktorer.

Vindmøllespecifik Vindstatistik Rapport
I samarbejde med EMD International AS tilbydes Vindenergi Danmarks andelshavere en interaktiv rapport med vindstatistik for deres specifikke vindmølle. Rapporten giver indblik i beregnede og målte produktionsværdier for den enkelte vindmølle, og er dermed et effektivt værktøj til at overvåge møllens produktion, identificere fejl og således nedbringe produktionstab.
Rapporten indeholder desuden vindprocenten for den enkelte vindmølle sammenlignet med de regionale og lokale vindindeks. Man får således en meget nøjagtig indikation af vindens energi samt retning ved vindmøllens specifikke placering.

Man får adgang til den vindmøllespecifikke vindstatistik via Selvbetjeningen, hvor man også får adgang til uddybende guides og introduktion til rapportens indhold.

Generalforsamling & Deltagelse ved Øvrige Arrangementer
Vindenergi Danmark har siden år 2000 haft en central rolle for vindmølleejerne og for vindenergien i Danmark. Derfor er Vindenergi Danmark også ofte til stede ved relevante arrangementer, og der udvises stort engagement for branchen og dets spillere.

Af samme årsag er Vindenergi Danmarks årlige generalforsamling også møde- og interessepunkt for mange interessenter i branchen for vindenergi.

Service
Uanset om man har brug for hjælp til vores system eller blot har generelle spørgsmål til el-markedet, så står Vindenergi Danmark til rådighed med besvarelse af spørgsmål.

Indflydelse
Med en andel i Vindenergi Danmark får man også stemmeret til den årlige generalforsamling. På den måde får man som andelshaver ved Vindenergi Danmark øget indflydelse på virksomhedens mål og retning og derved indflydelse på branchen som helhed. Hos Vindenergi Danmark skal bestyrelsen og vedtægter vedtages af andelshaverne.